Sonderingsrapport

Sonderingsrapport voorbeeld

Sonderingsrapport

Voor het bepalen van de verschillende zandlagen in de grond, is een sondering nodig. Belangrijk voor het bouwen is bepalen waar en hoe diep de dragende grondlaag zit. Meestal is dit een stevig zandpakket maar ook een andere bodem kan voldoen.

Een sonderingsrapport volgens NEN 5140 is een grafiek, waarin staat aangegeven wat het draagvermogen is van de bodem. Door een sonderingsonderzoek wordt duidelijk hoe de bodem is opgebouwd en waar de zandlagen precies zitten. Door deze informatie over de vastheid van de grond, kan het draagvermogen van de bodem worden bepaald. Er wordt een staaf met kegelvormige punt met een tophoek van 600 de grond ingedrukt, die meet wat de mechanische weerstand van de grond is. Deze metingen vinden plaats op een aantal punten en worden in een grafiek uitgedrukt.

Omgeving(bouw)vergunningaanvraag
De gegevens van een sondering zijn vooral belangrijk voor de constructeur. Want hiermee kan hij berekenen hoe lang, hoeveel en waar bijvoorbeeld heipalen en funderingselementen moeten komen. Bij een omgevingergunningaanvraag voor een souterrain of kelder is het raadzaam en in veel gevallen zelfs verplicht een sonderingsonderzoek te laten uitvoeren. Vooral bij bouwwerken met meerdere bouwlagen en bij gebruik van kolommen die de krachten van een bouwkundige constructie naar de bodem afvoeren, is het een verplicht onderdeel van de omgevingvergunningaanvraag.

Een sonderingsrapport van de buren kan in sommige gevallen gebruikt worden, maar dit hangt sterk af van waar het opgenomen is en van uw gemeente.  

Funderen
De constructeur heeft het rapport nodig. Hij kan als het nodig is speciaal funderingsadvies aanvragen. Het sondering bedrijf maakt een boorgat van 10 centimeter diameter en 18 meter diep om de zandlagen te bepalen. De boor gaat binnen of buiten het pand de grond in, dit hangt sterk af van de toegankelijkheid en hoe groot het pand is. Binnen boren is beter als de straal van de sondering beperkt is.

Vergunningsvrij bouwen
Bij vergunningvrije bouwwerken is sonderen niet verplicht, maar bij twijfel wel raadzaam.