De Vereniging van Eigenaren

De Vereniging van Eigenaren (VvE) is verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke onderdelen van het pand. Deze zijn vastgelegd in de splitsingsakte van het pand en betreffen meestal dak, gevels, fundering en riolering, en vaak ook trappenhuis, balkons, kozijnen en parkeergarage.
Voor het onderhoud van deze delen moet de VvE sparen, een reservefonds voor groot onderhoud is verplicht. Het onderhoud kan dan op tijd gebeuren en gemeenschappelijke onderdelen van uw pand gaan langer mee.

Gemeenschappelijke gedeelten
In de splitsingakte staan de gemeenschappelijke onderdelen en -zaken genoemd. Over het algemeen zijn dat de constructieve onderdelen van het appartementsgebouw, zoals het trappenhuis, de fundering, het dak en de buitengevels. De VvE is verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke gedeelten en -zaken, dat betekent dat de VvE verantwoordelijk voor een funderingsherstel is. Tijdens de werkzaamheden is het dan mogelijk om een extra bouwlaag onder uw pand toe te voegen.

Subsidies
Subsidies voor funderingsherstel-werkzaamheden zijn toegestaan voor rijksmonumenten, monumenten en beeldbepalende panden. In Amsterdam zijn bijvoorbeeld de funderingen in sommige wijken heel slecht, en leningen tegen een lage rente zijn aan te vragen bij het stadsdeel/gemeente. Voor informatie kunt u contact opnemen met Bouw- en Woningtoezicht van uw stadsdeel.

Wet
Als u een gezamenlijk dragende wand of een mandelige muur (gemeenschappelijk muur waar de kassen ingemaakt wordt) met de buren of VvE delen dan bent u volgens de privé recht verplicht om schriftelijke toestemming aan te vragen.