scheur_deur

Gebreken aan funderingen manifesteren zich meestal in de vorm van zakkingen en ontoelaatbare zakkingsverschillen, vaak in combinatie met scheuren in de gevels.

Scheur

Scheuren

Een deur die gaat klemmen, een vloer die verzakt, een scheur in de muur... Dit kunnen de eerste tekenen zijn van een sterk verzwakte fundering. Als de scheur ook op de buitenkant te zien is, is het tijd om professionele advies in te schakelen. Als u te lang wacht met het herstellen van uw funderingen kan de reparatie kostbaarder worden.

Als scheuren gevonden zijn is het van belang metingen te doen. Er zijn verschillende manieren:

Lintvoeg- en vloerwaterpassing.
Met een lintvoegmeting wordt de hoogteligging van een doorgaande horizontale voeg in het metselwerk van de buitengevels vastgesteld. Ervan uitgaande dat de lintvoeg oorspronkelijk horizontaal heeft gelegen, ontstaat een beeld van het zakkingsverschil dat sinds de bouw in de fundering van het pand is opgetreden.

Nauwkeurigheidswaterpassing.
In de buitengevels van het pand worden meetpunten geplaatst. De hoogten van deze meetpunten worden nauwkeurig gemeten. Door deze meting regelmatig (b.v. 1 x per jaar) te herhalen wordt informatie over de zakkingssnelheid van de meetpunten verkregen.